Tilbygg og påbygg

Tilbygg og påbygg

Tilbygg og påbygg i Etne og omegn

Har du eit trongt og lite hus som du ynskjer å utvide? Byggmeister Lars Olav Bergsvåg utfører oppføring av tilbygg og påbygg. Eg kan også utføre ombygging av din eksisterande bustad, t.d. dersom du ikkje er nøgd med planløysinga.

Kontakt meg gjerne dersom du ynskjer ei uforpliktande synfaring av din bustad før ombygging/tilbygg eller påbygg.