Tetthetskontroll/ trykktest

Tetthetskontroll/ trykktest

Eg utfører trykktesting av nybygg, bolig og næringsbygg, og dokumenterer at bygningen er oppført etter gjeldande krav i byggeføreskriftene. Dette gjev større tryggleik for at arbeidet er utført fagmessig for både eigar/byggherre og entreprenør.

Luftlekkasjar gir energitap når varm luft lekk ut og kald uteluft trekker inn i bygningen. Dette kan fort verta dyrt med tanke på oppvarming, men kan og gje kondensproblem, som igjen kan føre til mugg- og soppvekst.