Oppsetjing av hagestover og vinterhagar

Oppsetjing av hagestover og vinterhagar

Har du lenge tenkt på å byggje ei hagestove? Med ei hagestove forlenger du sommaren med fleire månader. Ei hagestove er nemleg varm og lys, og naturleg opplyst av alle dei store glasoverflatane.

Med en hagestove er det ikkje lengre eit problem at det regner på dagen for fødselsdagsselskapet – for de kan framleis sitje ute!