Energimerking

Energimerking

Nye boligar skal energimerkast av ein ekspert. Ekspertar kan òg utføre energimerking av eksisterande boligar som oppdrag for eigarar. Det er eigaren sjølv som har ansvaret for å skaffe til vegs energiattesten.