Tekniske tenester

Tekniske tenester

Eg bistår med byggjesøknad, teikningar, prosjektering/ dimensjonering, mengdeutrekning og rådgjeving når det gjeld både nybygg og vedlikehald.