Verdivurdering

Verdivurdering

Ei verdivurdering er ein enkel takstrapport som vert nytta i samband med refinansiering. Takstingeniøren hentar inn opplysningar frå matrikkelen – og heimelshavar – og føretar ei enkel befaring av eigedomen. Bruksareal – BRA – vert oppmåla og kontrollert.