Prisar

Prisar

Prisar på produkt og takseringstenester er avhengig av type takstobjekt, storleik på takstobjektet, type takstrapport og reiseavstand. Generell timepris er kr. 950 + mva.

Alle prisar inkl. mva

Leilighet

Verditakst: 5000,-

Tilstandsrapport: 7000,-

Einebustad – normal storleik

Verditakst: 6000,-

Tilstandsrapport: 7500,-

Tillegg for utleigedel

Verditakst: 900,-

Tilstandsrapport: 1500,-

Hytte/fritidsbustad

Verditakst: 6000,-

Tilstandsrapport: 7500,-

Tillegg for verdi og lånetakst i tilstandsrapport:

2500,-

Skjematuravgift NITO

150,-

Forenkla verdivurdering for finansiering

Be om pris

Næringtakst

Timebasert

Trykktesting, termografi

Be om pris

Generell timepris

1188,-

Prisar gjeld område med inntil 30 minutt køyretid frå Etne Bompengar og ferge kan koma i tillegg. Det er lagt til grunn er at rekvirent innhentar naudsynte dokument.