Termografering

Termografering i Vindafjord

Termografering i Vindafjord, Etne og omegn

Har du eit gammalt hus som ikkje er tett? Termografering kan avsløre luftlekkasjar og varmetap i ein bustad. På denne måten kan du enkelt isolere eller utbetre området som lekk, og dermed held bustaden betre på varmen. Eg utfører termografering i Vindafjord og omegn, og bruker eige termograferingskamera ved termografering, og kunden kan sjølv få sjå biletane av huset deira.

Termografering passar for deg som:

  • planlegg endringar eller rehabilitering
  • har høge oppvarmingskostnadar utan god forklaring
  • opplev kalde golv, trekkfullt hus eller kalde gufs frå trapperom eller øvre etasje
  • har mistanke om fuktskadar eller mugg-/soppvekst
  • har ein eldre bustad som er byggd på/om
  • har bustad yngre enn fem år og mistenker dårleg utført byggearbeid (grunnlag for reklamasjon)
  • skal kjøpe hus, eller ynskjer å bygge nytt og vil dokumentere utført standard

Les mer hos Enova