Overtaking

Overtaking

Eg tilbyr bistand ved overtaking av ny bustad. Eg utfører då kontroll av dokument og bygning, slik at du kan være trygg på at alt er i henhold til kontrakt og forskrifter.

Overtakingsforretning

Entreprenøren kallar vanlegvis inn til overtakingsforretning når bygget er klart for overtaking. Då går ein gjennom boligen og utfører ei grundig befaring der ein undersøker at alt er ferdigstilt og i kontraktsmessig stand. Det skal òg førast overtakingsprotokoll som vert underteikna av begge partar.